Kitengo cha Tiba na Matunzo ya Ukimwi

Kitengo cha tiba na matunzo ya Ukimwi

  • Nasihi kabla na baada ya upimaji
  • Elimu ya afya juu ya VVU, uzazi wa mpango, saratani ya shingo ya kizazi na Kifua kikuu
  • Uanzishwaji wa dawa na unywaji wa dawa
  • Utambuzi na tiba ya magonjwa nyemelezi