Famasi

Famasi

  • Utunzaji na utoaji wa vifaatiba vya hospitali
  • Utoaji wa dawa kwa wagonjwa wa nje na ndani katika vitengo vifuatavyo:-
  • Bima ya Afya
  • Wagonjwa wa Ukimwi
  • Wagonjwa wa madawa ya kulevya
  • Wagonjwa wenye kifua kikuu na ukimwi